23
فوریه

افزودن ۱۳ فروند هواپیما به ناوگان sunexpress

پیتر گلید ، مدیر بازرگانی SunExpress ، گفت: “ما سال گذشته 10 میلیون مسافر را حمل كردیم و امسال قصد داریم این آمار را بیش از 10 درصد افزایش دهیم.

ما گردش مالی 1.4 میلیارد یوروای داریم. ”

پیتر گلید ، مدیر بازرگانی SunExpress ، که در جلسه‌ای در بخش هواپیمایی در آنتالیا شرکت کرده بود ، در مورد نوآوریها و اهدافشان اظهاراتی کرد.

پیتر گلید با بیان اینکه این شرکت ها از 2 فرهنگ مختلف هستند ، گفت که آنها با ترکیبی از تجربیات 2 فرهنگ ، در فکر پیشرفت هستند. گلید همچنین اظهار داشت که آنها به رقم رشد دو رقمی رسیده اند.

“13 هواپیمای جدید در حال اضافه شدن به ناوگان هستند”

گلید با بیان اینکه 85 هواپیما در شرکت آنها وجود دارد ، اظهار داشت: 13 فروند هواپیمای دیگر نیز در طول سال در ناوگان گنجانده می شود.
گلید با بیان اینکه آنها سال گذشته 10 میلیون مسافر را حمل کرده اند ، گفت: “ما قصد داریم بیش از 10 درصد از این رقم را افزایش دهیم. ما گردش مالی 1.4 میلیارد یورو داریم. ”

” پروازهای طولانی انجام خواهیم داد”

گلید اظهار داشت: “هواپیماهای MAX تأثیر زیادی خواهند گذاشت و پروازهای طولانی می توانند انجام دهند، ما پرواز های بسیار زیاد و مهمی در ترکیه انجام میدهیم . با رسیدن MAX ها ، می توانیم پروازهایی با مسافت طولانی انجام دهیم که 5 ساعت و نیم پرواز به مقیاس ما اضافه می شود. “