دوره تعمیر و نگهداری

  • خانه
  • /
  • دوره تعمیر و نگهداری

تکنسین تعمیر و نگه داری هواپیما شخصی است که مسئول تعمیر قطعات و نگهداری و بررسی آن بر اساس یک برنامه زمانی منظم است.
زمانی که یک قطعه خراب می شود یا اینکه زمان بررسی کل هواپیما می باشد او وظیفه رفع و بررسی آنها را دارد .
تکنسین مسئول تعمیر انواع هواپیما ها مانند مسافربری ،سبک ، نظامی و هلیکوپتر می باشد البته هر کدام آموزش مخصوص به خود را داشته و باید دوره های تخصصی را بگذارند و مدارک مربوطه را دریافت کند تا بتواند در این حرفه به فعالیت خود ادامه دهد . از جمله وظایف تکنسین تعمیر و نگه داری هواپیما می توان به نکات زیر اشاره کرد :
1.بررسی فرم های هواپیما و قطعات برای پیدا کردن نقص های احتمالی
2. تشخیص مشکلات مکانیکی یا الکترونیکی
3.اندازه قطعات بر اساس معیار های اندازه گیری استاندارد
4.شناسایی تکنیک ها تعمیر بر اساس دستور العمل های تعیین شده
5.بررسی و تعمیر بالها ، ترمز ، سیستم اویونیک و دیگر اجزا
6.جایگزین کردن قطعات معیوب و تست قطعات با ابزار های استاندارد
7.بررسی کامل کارکرد هواپیما برای اطمینان از عدم وجود نقص فنی
8.ثبت اطلاعات تعمیر ، نگهداری و قطعات جایگزین شده

aviation