دوره مهمانداری

زماني كه هواپيماها در دهه 1920 وارد دنيا شدند، مشاغلي نيز به وجود آمدند تا گستردگي عملياتي آن پوشش داده شود. در آن زمان سفرهاي هوايي تجاري ، بسيار جديد بود و شركت هاي هواپیمایی مانند امروزه به دنبال راهكارهايي جهت فراهم كردن سرويس و ايمني به مسافر بودند.
در حال حاضر نقش ها و مشاغل مرتبط با صنعت بسيار رشد كرده است. حرفه مهمانداري راه درازي را از زماني كه افرادي با نام Cabin Boys به عنوان مهماندار در شركت ها مشغول بوده اند تاكنون كه مهمانداران آموزش هاي حرفه اي مي بينند، پيموده است. درحال حاضر بيش از 300 هزار مهماندار مرد و زن در سراسر دنيا وجود دارد. صنعت هوانوردي در طول سال ها و با گذراندن نقاط عطف مهمي كه اين صنعت و اين حرفه را شكل داده اند، تكامل يافته است.
در دهه 1950 دولت ها و آژانس هاي قانونگذار آموزش مهمانداران در خصوص موارد ايمني درون پروازي در هواپيماهاي تجاري را الزامی نمودند. با مطالعه سوانح و رويه هاي ايمني در طي سالها مشخص گرديد كه مهمانداران در جهت ايمني و امنيت مسافران در شرايط اضطراري نقش حياتي دارند. امروزه برنامه هاي آموزشي مهمانداران قوانين سخت گيرانه اي را شامل مي شود.
دوره های آموزشی مهمانداری ما اولین قدم برای دستیابی به حرفه مهمانداری است. شرکت کنندگان در دوره های مهمانداری ، دانش و مهارت های اساسی را که در هر پرواز مورد نیاز است را دریافت می کنند. از موارد مهم این دوره میتوان به موارد خاص در پرواز ، مسافرین ویژه ، موارد ایمنی از جمله ایمنی کابین هواپیما ، تجهیزات اضطراری ، مراحل تخلیه اضطراری از هواپیما ، جنبه های امنیتی در حمل و نقل هوایی ، مبارزه با دود و آتش و همچنین کمک های اولیه پروازی را نام برد.
شرکت کنندگان پس از اتمام دوره اولیه مهمانداری و قبولی در آزمون موفق به دریافت گواهینامه مربوطه شده و میتوانند به دنیای هوانوردی در زمینه شغل مهمانداری وارد شوند.
در ادامه با شرکت در کلاس تایپ هواپیما و دریافت گواهینامه تایپ موقعیت های بهتری را برای شرایط استخدامی خود در شرکتهای هواپیمایی فراهم می نمایند.
در موسسه هوانوردی آتلانتیک ترکیه کلیه دوره های مهمانداری برگزار شده که جزییات هر یک در زیر آورده شده است.

وظایف اصلی مهماندار پرواز که در این حرفه شرکت می کنند عبارتند از:

1- میزبانی با آگاهی از رضایت مشتری به عنوان نماینده شرکت در هواپیما

2- احتیاط های ایمنی در مورد مسافر هنگام پرواز

3- تحقق تخلیه مسافر از هواپیما در صورت بروز خطر و شرایط اضطراری

4- اطمینان از پروازی راحت برای مسافران

5- گذر از آموزش های منظم در طول دوران کاری

aviation