دوره خلبانی

پرواز در اوج آسمان‌ها روزگاری رویای بشر محسوب می‌شد که با اختراع هواپیما این رویا به حقیقت پیوست و با پیشرفت صنعت هوانوردی امکان پرواز با انواع وسایل پروازی مانند هلی‌کوپتر، هواپیماهای سبک، سنگین و… فراهم شده است.
البته هدایت هواپیما در آسمان نیز از جذابیت خاصی برخوردار است و از این رو، خلبانی شغل محبوب و رویای بسیاری از انسانهااست که تعداد محدودی به این رویای خود می‌توانند تحقق ببخشند!
در این رابطه، همیشه سوالاتی در ذهن علاقه‌مندان هست
از جمله اینکه آیا شغل خلبانی صرفا به هواپیماهای مسافری محدود است؟
آیا برای خلبانی شرایط سنی و فیزیکی خاصی لحاظ می‌شود؟ مراکز آموزش خلبانی معتبر کدام‌ هستند؟
شرایط ورود به آن‌ها چیست؟
و موارد مشابه که در وب سایت ما به جواب آنها و شرح دوره ها می‌پردازیم.

aviation