مهمانداری عمومی

آموزش اولیه مهماندار

آموزش اولیه مهماندار دانش عمومی و آموزش عملی را در بر می گیرد.

مهمانداری به دلیل ملزم بودن به حصول اطمینان از ایمنی و آسایش مسافران

در زمان پرواز مطابق با مقررات حمل و نقل هوایی ، نیاز به مسئولیت پذیری و تخصص بالایی دارد.

 

1. وظایف و مسئولیت های مهماندار

آگاهی یافتن از نحوه سازماندهی و نمودار سازمانی در یک شرکت هواپیمایی

آموزش مقررات مهمانداری قبل از پرواز ، هنگام پرواز و بعد از پرواز

شرح عملکرد و مسئولیتهای مهمانداران

 

2. رویه و مقررات

اصطلاحات کاربردی صنعت هواپیمایی

ارتباطات در داخل هواپیما

هماهنگی با سایر گروه پرواز

آموزش های منظم کادر پرواز

کنترل فاکتور انسانی

مسئولیت ها در انجام عملیات پروازی

آشنایی با محیط کار

 

3. مدیریت منابع انسانی (CRM)

هدف CRM تقویت مهارت های ارتباطی و مدیریتی بین کادر پرواز و همچنین

هماهنگی موثر و مستقیم به منظور حفظ ایمنی پرواز در بین کلیه کادر پروازی می باشد.

 

4. آموزش کمک های اولیه در کابین هواپیما

فوریت های پزشکی در پرواز

جعبه کمکهای اولیه

کیت پزشکی اضطراری

 

5. آموزش کنترل مسافران در کابین

سوار کردن و پیاده کردن مسافران

انتقال مسافران از راههای خروج

امداد رسانی به مسافران بیمار و بد حال

 

6. روش های عملکرد استاندارد (SOP)

این آموزش ها روشهایی برای انجام عملیات استاندارد در هواپیما توسط مهمانداران می باشد.

SOP شامل بازرسی ها ، آماده سازی کابین و رویه های عادی در پرواز هستند.

 

7. آموزش کالای خطرناک در پرواز (DGR)

فلسفه عمومی کالاهای خطرناک

آیین نامه محدودیت در مورد کالاهای خطرناک در حمل و نقل هوایی

طبقه بندی و لیست کالاهای خطرناک

بسته بندی و برچسب زدن کالاهای خطرناک

تفکیک بارگیری و محدودیتهای کالاهای خطرناک در پرواز

ارائه اطلاعات به خلبان

کالاهای خطرناک در بار مسافر

پیشگیریهای ضروری

 

8. امنیت عمومی در هوانوردی

حوادث حین پرواز ( موقعیت هایی مانند تهدید بمب و آدم ربایی)

به حداقل رساندن عواقب چنین حوادثی

 

9. آموزش ایمنی و برنامه های اضطراری

روش های حمل و نقل هوایی ، مربوط به ایمنی مسافر و حمل بار

 

10. موقعیت های اضطراری

تجهیزات اضطراری و ایمنی در پرواز

تجهیزات تخلیه اضطراری

تدابیر ضروری

موقعیت های اضطراری

 

11. آموزش اطفاء آتش و دود در کابین

عناصر آتش

طبقه بندی آتش

شناسایی منبع آتش

مناطق خطرناک در هواپیما

پیشگیری

ارتباط ، هماهنگی و کمک در هنگام بروز آتش

تشخیص نوع مناسب اطفائیه

دود در کابین

تجهیزات آتش نشانی در پرواز

روش های متناسب با اطفاء آتش در پرواز

موقعیت های اضطراری آتش بر روی زمین

 

12. آموزش سیستم مدیریت ایمنی

آموزش مدیریت ایمنی به کادر پرواز که از جمله ساختارهای سازمانی لازم در شرکت های هواپیمایی می باشد.

 

13. بقا و زنده ماندن در آب

روشهای اتصال قایق

قایق های باد شونده، قایق های نجات یا وسایل شناور در آب

مراحل تخلیه هواپیما در آب

aviation

1- داشتن قد بین 185-159

2- داشتن سن حداقل 18 سال

3- وزن متناسب با قد و شاخص توده بدنی(BMI)

4- عدم استفاده از تتو در نقاط قابل رویت بدن در هنگام استفاده از یونیفرم پروازی

5- داشتن حداقل دیپلم متوسطه به بالا

6- داشتن پاسپورت با حداقل یک سال اعتبار

روند ارزشیابی در گروه هوانوردی آتلانتیک شامل دو بخش میباشد.

1. پیش مصاحبه حضوری و تعیین سطح زبان انگلیسی و ترکی

در این مرحله اطلاعات داوطلب توسط موسسه اخذ شده ، آزمون تعیین سطح انگلیسی و ترکی انجام شده و قد و وزن داوطلب اندازه گیری میشود.

2. مصاحبه حضوری

در واقع هدف از مصاحبه حضوری ارزیابی داوطلبان توسط یکی از اعضای کمیته میباشد.

در این مرحله داوطلب بر اساس حرفه ،اهداف خود ، دانش هوانوردی و ویژگی های شخصیتی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
نتایج ارزیابی با ریاست آموزش مورد بحث قرار گرفته و متعاقبا اعلام میگردد.

ارائه تاییدیه از پزشک سازمان هواپیمایی کشوری

فرم درخواست